top of page

VALG 2023

Ønsker du å bedre studiehverdagen og gjøre noe bra for ditt campus? Vi har flere spennende og lærerike verv du kan stille til. Vi søker kandidater innenfor vervene studentleder og nestleder.

Utvidet frist for å stille som kandidat er 24. mars kl. 12.00

Meld deg som kandidat og bidra til å utvikle studiehverdagen ved campus Narvik ved å fylle ut kandidatskjema under.

Kandidatskjema leder

Kandidatskjema nestleder

 

bottom of page