top of page

Valgresultatet for
H2022 / V2023 er klart!

I perioden 11. - 24. mars har det vært valg til Campustinget i Narvik for følgende verv.

- Studentleder (ett verv)

- Nestledere (to verv)

- Representant for campustinget i Narvik ved Studentparlamentet UiT ( ett verv)

Vervene har arbeidsperiode fra 01.07.22 -  30.06.23.

Studentleder

Følgende representant er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Madelen Garnes

Nestledere

Følgende representant(er) er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Jon-Kristian Leirvang

Grunnet manglende kandidater til nestledervervet ble det gjennomført suppleringsvalg fra 20. - 30. april for å velge inn en kandidat til vervet. Følgende kandidat(er) ble valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 /V2023:

-Cecilie Skogvold

Representant i studentparlamentet UiT
Campus Narvik

Følgende representant(er) er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Vegard Larsen

Campustinget i Narvik ønsker å takke alle studenter som har stemt under valget og gratulere de nyvalgte medlemmene. Vi ønsker dere velkommen inn og håper på et fantastisk arbeid videre sammen med dere!

bottom of page