Valgresultatet for
H2022 / V2023 er klart!

I perioden 11. - 24. mars har det vært valg til Campustinget i Narvik for følgende verv.

- Studentleder (ett verv)

- Nestledere (to verv)

- Representant for campustinget i Narvik ved Studentparlamentet UiT ( ett verv)

Vervene har arbeidsperiode fra 01.07.22 -  30.06.23.

Studentleder

Følgende representant er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Madelen Garnes

Nestledere

Følgende representant(er) er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Jon-Kristian Leirvang

Grunnet manglende kandidater til nestledervervet ble det gjennomført suppleringsvalg fra 20. - 30. april for å velge inn en kandidat til vervet. Følgende kandidat(er) ble valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 /V2023:

-Cecilie Skogvold

Representant i studentparlamentet UiT
Campus Narvik

Følgende representant(er) er valgt inn av studentene ved UiT, campus Narvik for H2022 / V2023:

- Vegard Larsen

Campustinget i Narvik ønsker å takke alle studenter som har stemt under valget og gratulere de nyvalgte medlemmene. Vi ønsker dere velkommen inn og håper på et fantastisk arbeid videre sammen med dere!