top of page

Campustinget i Narvik er en organisasjon som jobber for studentene ved UiT i Narvik. Campustinget har ansvaret for tillitsvalgtapparatet og jobber aktivt for å ivareta rettighetene til studentene ved UiT Narvik.

Campustinget er liste- og partiuavhengig.

Campustinget i Narvik er uavhengig av ledelsen og administrasjonen på UiT i Narvik.

 

Vårt hovedmål er å gjøre studiehverdagen for våre studenter ved UiT i Narvik så god som mulig.

Litt om oss

Rubik's Cube

OPPBYGGNING

Styret til Campustinget består av ni medlemmer. Av disse er det seks hovedtillitsvalgte fra hvert institutt, sammen med tre fra arbeidsutvalget som velges inn årlig. Arbeidsutvalget består av én leder og to nestledere. Campustinget i Narvik er uavhengig av ledelsen og administrasjonen og er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Narvik.

Arbeidsutvalget

icon no background.png

Per Karstein
Frydendal
Olaussen

Nestleder

Kopi av Madelen Garnes_edited.jpg

Madelen Garnes

Studentleder

Styremedlemmer 2022/2023

icon no background.png

Markus Imanuel Opdal

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for industriell teknologi

icon no background.png

Hulda Malene Skjervagen

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for økonomi og administrasjon

icon no background.png

August Fredriksen

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

icon no background.png

Ida Charlotte Brox-Pedersen

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for helse- og omsorgsfag

og idrettshøgskolen

icon no background.png

Liv Hege Kristiansen

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for elektroteknologi

icon no background.png

Erlend Moldvik

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

STUDENTPARLAMENTET

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved UiT og består av 25 representanter fra hele UiT. Saker angående fagpolitiske- og velferdsspørsmål behandles av studentparlamentet og tas videre i arbeidet for å forme et bedre UiT.

Campustinget i Narvik har to representanter innad i parlamentet. Hvor en av representantplassene tildeles arbeidsutvalget årlig.

Representant for studentparlamentet ved UiT, campus Narvik

Vegard Larsen.jpg

Vegard Larsen

Representant, studiested Narvik

VI ER HER FOR DEG SOM STUDENT

Våre mål er at dine rettigheter blir ivaretatt og at din studiehverdag er så god som den kan bli.

bottom of page