top of page

Våre verv

Nedenfor finner du en oversikt over våre viktigste verv og stillinger. Engasjer deg i en av våre verv og vær en aktiv deltaker i studentlivet og miljøet på campus!

Lurer du på noe om en av vervene? Ta kontakt med oss på ctin@uit.no

Studentleder

01

Foredrag

Studentleder

Studentleder er 100% frikjøpt og jobber aktivt med viktige saker for studenten og leder for studentdemokratiet. Som studentleder er du studentenes stemme for faglige, økonomiske og rettighetssaker på campus.

For å bli studentleder må du stille som kandidat til studentleder i januar-februar og bli stemt frem av studentmassen. Meld ditt kandidatur fra januar - februar. Ved ønske om å stille som kandidat ta kontakt med campustinget på ctin@uit.no for veiledning.

Valget gjennomføres i løpet av mars årlig.

02

Nestleder

Som nestleder i campustinget er du en del av campustingets arbeidsutvalg og jobber med saker, aktiviteter og prosjekter som campustinget i Narvik planlegger og gjennomfører. 

For å bli nestleder må du stille som kandidat til nestleder i januar-februar og bli stemt frem av studentmassen. Meld ditt kandidatur fra januar - februar. Ved ønske om å stille som kandidat ta kontakt med campustinget på ctin@uit.no for veiledning.

Valget gjennomføres i løpet av mars årlig.

Jobber sammen

03

Bøker tilgjengelig

Hovedtillitsvalgt

Som Hovedtilltisvalgt utgjør du en del av campustingets styre og jobber med campustingets arbeidsutvalg i saksbehandling av faglige saker meldt inn fra dine klassetilltisvalgte samt økonomiske saker som eksempel tildeling av semesteravgiftsmidler.

Hovedtillitsvalgt velges på campustingets generalforsamling på høst semesteret. Du kan kun stille som hovedtillitsvalgt til ditt institutt. Vervet er honorert.

04

Klassetillitsvalgt

Som klassetillitsvalgt er du medstudentenes saksmottaker. Hvis det er en faglig sak som din klasse eller medstudent mener bør tas opp vil du ta saken videre til hovedtillitsvalgt for å få saken tatt opp på riktig nivå. Klassetillitsvalgte har obligatorisk oppmøte på campustingets generalforsamlinger og årlige tillitsvalgtkonferanse.

Publikum og Foreleser

05

Rist på det

Representant i Studentparlamentet

Som representant i studentparlamentet representerer du studentene i Narvik og har stemmerett i saker som blir behandlet i studentparlamentet.

For å bli representant i studentparlamentet må du stille som kandidat til vervet i januar-februar og bli stemt frem av studentmassen. Meld ditt kandidatur fra januar - februar. Ved ønske om å stille som kandidat ta kontakt med campustinget på ctin@uit.no for veiledning.

Valget gjennomføres i løpet av mars årlig.

06

Representant IVT-fakultetet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Campustinget i Narvik har ansvar for å gjennomføre valg til studentrepresentantplasser i Fakultetsstyret ved IVT.

Det skal velges to representanter samt vara, og det skal være kjønnsfordelt. En av de to representantene skal være en intern studentrepresentant fra arbeidsutvalget til Campustinget og en ekstern studentrepresentant.

Valget skal være avviklet senest 20. juni, og valgperioden er fra 1. august med ett års varighet.

I et møte
moderne styrerommet

07

Representant i læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Utvalget består av 12 representanter. Studentene og de ansatte skal ha like mange representanter hver.

Utvalget velger hvert år hvor leder veksler blant de ansatte og studentenes representanter.

Narvik skal oppnevne en studentrepresentant hvert år.

Les mer om vervet hos UiT her.

08

Leder for Næringslivsdagen

Mer informasjon om dette vervet kommer.

Campustinget linjeformat.png
thumbnail_pastedImagebase640.png

09

Fadderleder

Som fadderleder planlegger du og ditt fadderstyre aktiviteter for nye studenter og faddere ved semesterstart, fadderukene og høst semesteret.

Vervets varighet: November - November, totalt 1 år.

Nestleder
Hovedtillitsvalgt
Klassetillitsvalgt
Rep. SP
Rep. IVT-Fak
Leder ND
Leder FO
Rep. LMU
bottom of page