top of page

Møter & arrangementer

Her finner du oversikt over Campustingets faste møter og andre arrangement.

STYREMØTE

Campustingets styre møter månedlig etter høstens generalforsamling. Styremøtene behandler og går gjennom saker innmeldt fra arbeidsutvalget og Hovedtillitsvalgte.

møte

ARBEIDSUTVALGMØTE

Arbeidsutvalget (AU) forebereder saker til campustinget. Har du en sak for studentene? Send din sak til ctin@uit.no

urnen stemme

VALG I CAMPUSTINGET

Valgperiode for 2023 vil bli publisert så snart en dato er vedtatt, men holdes ordinært i løpet av mars måned.

Lyst til å påvirke studenthverdagen? Still til spennende verv i Campustinget!

bottom of page