Møter & arrangementer

Her finner du oversikt over Campustingets faste møter og andre arrangement.

publikum

Høsten 2022

Tillitsvalgtkonferanse

Campustinget i Narvik gjennomfører tillitsvalgkonferanse for tillitsvalgte(KTV) og hovedtillitsvalgte(HTV) ved UiT, campus Narvik.

Bli med og få en god start på ditt nye verv!

Scandic ofotbanen
Torsdag, 13. OKT. kl. 17.00

STYREMØTE

Campustingets styre møter månedlig etter høstens generalforsamling. Styremøtene behandler og går gjennom saker innmeldt fra arbeidsutvalget og Hovedtillitsvalgte.

møte

ARBEIDSUTVALGMØTE

Arbeidsutvalget (AU) forebereder saker til campustinget. Har du en sak for studentene? Send din sak til ctin@uit.no

urnen stemme

VALG I CAMPUSTINGET

Valgperiode for 2023 vil bli publisert så snart en dato er vedtatt, men holdes ordinært i løpet av mars måned.

Lyst til å påvirke studenthverdagen? Still til spennende verv i Campustinget!