top of page

VALG 2022

Velkommen til valget for studentvervene i campustinget i Narvik 2022!

Under valget kan du som student stemme på kandidater innenfor vervene studentleder, nestleder(e) og representant i studentparlamentet. Valgperioden i år er fra 11. mars til 24. mars og stemmegivning foregår digitalt. Alle studenter tilknyttet UiT campus Narvik og som har feide-innlogging kan stemme.

Under vil du finne en oversikt over kandidatene som stiller til de forskjellige vervene og lese om deres kandidatur. For mer informasjon om vervene i seg selv og dets varighet kan du lese om alle verv i campustinget gjennom forsiden vår eller ved å trykke her.

De vervene som skal stemmes over er:

- Studentleder (ett verv)

- Nestleder ( to verv)

- Representant i studentparlamentet UiT (ett verv)

Ved valg hvor det er færre eller like mange kandidater som verv vil kandidatene bli valgt inn ved akklamasjon.

Når du har funnet dine kandidat(er) og er klar til å stemme kan du avgi din stemme på www.uit.no/stemme eller trykke på knappen under.

Kandidater for studentleder 2022

Kandidater for nestleder(e) 2022

Kandidater for SP. REP 2022

bottom of page