top of page

Søke midler

Campustinget i Narvik gjennom budsjettkomiteen (BK) bevilger semesteravgiftene en gang per semester. Her kan du søke om både driftsstøtte til din forening eller støtte til gjennomføring av arrangementer som bidrar til studentenes velferd om det skulle være sosialt eller faglig.

Søknadsfrister

Høstsemester: 15. mai

Vårsemester: 15. november

Budsjettkomiteen (BK) behandler innsendte søknader for driftsstøtte og arrangementsstøtte etter endt søknadsfrist. Vi ønsker å oppfordre deg uansett til å søke så tidlig du kan slik at manglende informasjon eller vedlegg blir oppdaget fortløpende.

Har du nylig startet opp en forening eller klubb ved UiT, campus Narvik kan du når som helst søke om oppstartsmidler på inntil kroner 5000. Dette også før og etter søknadsfristen.

Rettningslinjer for søkere og budsjettkomitee (BK)

Søknadsskjema for driftsstøtte, arrangementsstøtte og oppstartsmidler

Her finner du søknadsskjema som skal følge med når du søker om midler fra semesteravgiften.

Påse at informasjonen som er oppgitt i søknaden er korrekt fylt inn.

Søknader, vedlegg og regnskap sendes som en enkelt fil for din søknad i PDF-format til e-post: ctin@uit.no.

Husk å merke emnefeltet med foreningens/klubbens navn og hvilken type søknad du sender inn.

Nylig oppstartet studentforening eller klubb med behov for et enkelt regnskap?

Bruk gjerne denne regnskapsmalen, den er enkelt satt opp og klar for bruk med engang! En enkel perm med månedsinndeling for bilagene og du er raskt igang med føring av regnskapet for din forening.

bottom of page