top of page
CTIN logo i storformat

Hva er vi?

Campustinget i Narvik er det lokale studentdemokratiet. Vi jobber for studenters rettigheter og velferd ved campus Narvik, dette inkluderer studiested Bodø og Mo i Rana som er underlagt campus Narvik. Campustinget jobber med saker som er av interesse enten fra studentmassen eller enkeltsaker. Vi er uavhengige av studieadminstrasjonen ved UiT og ledelsen og jobber for at din studiehverdag som student skal være så god som mulig. En av de første stedene du møter oss er ved tillitsvalgtsystemet i din klasse. Tillitsvalgtsystemet er viktig for å føre saker som gjelder din utdanning videre slik at de blir hørt og vurdert.

 

Har du en sak du tenker er viktig for studentmassen eller studiet? Ta kontakt med oss! Dersom saken faller utenfor vårt arbeidsområde hjelper vi deg med veiledning til rett instans.

KORT OG KONSIST

Vi taler studentmassens saker lokalt.

Vi ivaretar dine rettigheter; demokratisk, økonomisk og faglig. 

Vi sørger for et fungerende tillitsvalgtsystem, lokalt.

og tilslutt jobber vi med din velferd og trivsel i studiehverdagen og studentlivet.

Hvorfor har vi et lokalt studentdemokrati?

Studentdemokratiet er her for deg som student for å fremme de viktige sakene du som student og studentmassen mener er viktig for studiehverdagen; demokratisk, økonomisk og dine rettigheter som student er vår agenda. Det kan være vanskelig å bli hørt hvis man står alene om en viktig sak og derfor er studentdemokratiet en viktig tilstedeværelse på campus, i enkeltsaker, møter og prosjekter ved universitetet som direkte påvirker studentens hverdag.

Klassetillitsvalgt

 

Lurer du på noe om vervet som klassetillitsvalgt?

Nestleder

 

Lurer du på noe om vervet som nestleder?

Representant i LMU

Lurer du på noe om vervet som representant i læringsmiljøutvalget?

Hovedtillitsvalgt

 

Lurer du på noe om vervet som Hovedtillitsvalgt?

Rep. SP

Lurer du på noe om vervet som representant i studentparlamentet?

Leder for ND

 

Lurer du på noe om vervet som leder for næringslivsdagen?

Studentleder

 

Lurer du på noe om vervet som studentleder?

Rep.IVT - Fakultetet

 

Lurer du på noe om vervet som representant i IVT-fakultetet?

Fadderleder

 

Lurer du på noe om vervet som fadderleder?

Studentengasjement

Et av de viktigste punktene for et velfungerende studentdemokrati er studentengasjement.

Hvis sakene ikke kommer frem kan de ikke bli tatt opp.

Hvis vi som studenter ikke engasjerer oss i viktige verv som klassetillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og arbeidsutvalg eller ikke bruker vår stemme ved valg og generalforsamlinger vil studentdemokratiet være mangelfulgt og svekket.

Derfor er det viktig at du som student, er oppdatert, kjenner til og engasjerer deg i den lokale studentpolitikken og demokratiet for at studiehverdagen din skal være velfungerende og god.

Gjør et bevisst og aktivt valg om å engasjere deg!

bottom of page