top of page

Les om våre kandidater her!

2024 Lederkandidat 1

Studentlederkandidater

CVJ portrett

Chris Jensen

Kandidat, studentleder

Alder: 21

Studieretning:

Elektronikk

Hva gjør deg til en egnet kandidat?

Min sterke motivasjon for å jobbe med og for studentene kombinert med min tidligere erfaring fra ulike verv, spesielt som nestleder for Narvik Studentersamfunn, gjør meg til en godt rustet kandidat. Disse rollene har gitt meg verdifull erfaring med organisering, ledelse og ikke minst kommunikasjon, både med studenter og administrasjonen. Jeg har lært viktigheten av å lytte til studentenes bekymringer og å arbeide kreativt for å løse utfordringer, samtidig som jeg fremmer inkludering og personlig vekst. Min dedikasjon og ansvarlighet, sammen med et sterkt ønske om å skape et varmt og innbydende miljø, står i sentrum for mitt kandidatur. Jeg er som regel på campus så om du har spørsmål eller bare vil slå av en prat så er det bare å huke tak i meg

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Min lidenskap for studentmiljøet og den positive energien på campus er kjernen i hvorfor jeg stiller til vervet som campustingleder. Gjennom studiet har jeg blitt inspirert av det fantastiske fellesskapet og de utallige positive opplevelsene som har gjort studietiden min uforglemmelig. Jeg ønsker å bidra til å vedlikeholde og utvikle dette unike miljøet ved å fokusere på å engasjere flere studenter i campuslivet, slik at de også kan bli en del av det fantastiske fellesskapet. Med en dyp tro på verdien av å bygge et sterkt og inkluderende fellesskap, er jeg motivert for å skape ett attraktivt campus å bruke for alle studenter.

Tidligere erfaring

Nestleder i Narvik Studentersamfunn

Fadderleder studiestart 2024

Styremedlem i Hobbyklubben og Elektronikklubben.

Leder The Resistance IET linjeforening

Med i prosjektgruppa Levende Campus

Ungdomsrepresentant i Tromsø Taekwon-Do klubb

2024 Lederkandidat 2

Hva gjør deg til en egnet kandidat?

Jeg mener jeg er en egnet kandidat for campusting leder fordi jeg har erfaring med å organisere og lede arrangementer, gode kommunikasjonsferdigheter, og et sterkt ønske for å skape et godt campus-miljø. Jeg er dedikert, ansvarlig og villig til å investere den nødvendige tiden og innsatsen for å skape en positiv og støttende campuskultur der alle har det bra.

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg stiller til vervet som campusting leder fordi jeg har en dyp lidenskap for å engasjere meg med andre og å bidra til å skape en positiv opplevelse for studentene på campus. Jeg tror på verdien av å bygge et sterkt fellesskap og å tilrettelegge for meningsfulle og givende aktiviteter og arrangementer. Som campusing leder vil jeg arbeide hardt for å fremme inkludering, kreativitet og vekst blant studentene, samtidig som jeg søker å adressere eventuelle utfordringer eller bekymringer som de kan ha. Mitt mål er å være en pålitelig ressurs og et positivt forbilde for studentene, og jeg er spent på muligheten til å bidra til å skape en levende og støttende campuskultur.

Tidligere erfaring

Hovedtillitsvalgt for IDBI

IR portrett

Illya Reseland

Kandidat, studentleder

Alder: 19

Studieretning: 

Datateknikk

2024 Nestlederkandidat 1

Nestlederkandidater

EMB portrett

Ella Margrete

Berg

Kandidat, Nestleder

Alder: 24

Studieretning:

Satelitteknologi

Hva gjør deg til en egnet kandidat?

Jeg føler at jeg er et prakteksempel på hvor mye trivsel og studiemiljø kan forme fremtidsplaner. Ved studiestart var jeg fast bestemt på å ikke ta en master i Narvik. Nå planlegger jeg å ha i hvert fall to år til på campus ved å ta en master i aerospace engineering. Denne opplevelsen gir meg et unikt blikk til å bidra å forbedre studentmiljøet.

Jeg er allerede aktiv i studentmiljøet som frivillig på Tekniker´n og styremedlem i Jentenettverket. Grunnen at jeg engasjerer meg i disse gruppene er hovedsakelig det sosiale, muligheten til å møte studenter som jeg ellers ikke hadde møtt. Disse vervene er veldig givende for meg, og jeg har fått mersmak til å jobbe mer aktivt med studentmiljøet.

Jeg anser nysgjerrighet som min beste personlige kvalitet. Jeg er alltid på utkikk etter ny informasjon, både objektiv kunnskap, men også andres perspektiver. Andre vil nok også kalle meg nøye og opptatt av detaljer. Nysgjerrigheten min motiverer meg til å utforske nye løsninger, og nøyaktigheten min gjør oppgavene grundig. Jeg tror på å lytte til andres perspektiver og ideer for å skape et inkluderende studiemiljø.

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg stiller til nestledervervet fordi jeg har lyst til å være med på å gjøre studiemiljøet best mulig. I nesten tre år har jeg deltatt i arrangementer og initiativer som Campustinget har arrangert, og nå mener jeg at det er min tur å gi tilbake og bidra til å forbedre miljøet på campus.

Selv var jeg nettstudent første året mens jeg jobbet i Forsvaret, men valgte å fortsette studiet mitt på campus. Jeg var heldig nok til å møte mennesker som har gjort livet mitt her i nord bedre enn jeg kunne tenke meg, og jeg ønsker å gi andre den samme positive opplevelsen.

Tidligere erfaring

Det er ikke så imponerende å briljere med elevrådsrepresentant på barneskolen, og helt ærlig så har jeg ikke hatt mange verv som likner på nestlederrollen i Campustinget. Her på campus har kanskje noen sett meg bak baren på Tekniker´n, eller på en paint og prat arrangert av Jentenettverket. På et mer personlig nivå, og noe som er vanskeligere å vise konkret, har jeg vært i situasjoner i arbeidslivet der kolleger har kommet til meg for å løse konflikter. Arbeid i Forsvaret har gitt meg erfaringer i ledelse, men aller viktigst samarbeid. Jeg mener at denne erfaringen pluss personlige egenskaper og engasjement gjør meg egnet som kandidat til nestlederrollen.

bottom of page