top of page

OPPBYGGNING

Styret til Campustinget består av ni medlemmer. Av disse er det seks hovedtillitsvalgte fra hvert institutt, sammen med tre fra arbeidsutvalget som velges inn årlig. Arbeidsutvalget består av én leder og to nestledere. Campustinget i Narvik er uavhengig av ledelsen og administrasjonen og er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Narvik.

Arbeidsutvalget

IR portrett

Illya Reseland

Nestleder

CVJ portrett

Chris Jensen

Studentleder

EMB portrett

Ell Margrete Berg

Nestleder

Styremedlemmer 2023/2024

icon no background.png

Håkon Søraas

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for industriell teknologi

icon no background.png

Sebastian Langvatn

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for økonomi og administrasjon

icon no background.png

Illya Reseland

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

icon no background.png

Sara Marie Herskedal Krogstad

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for helse- og omsorgsfag

og idrettshøgskolen

icon no background.png

Andreas Lyngmo

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for elektroteknologi

icon no background.png

Tom-Christian Albrigtsen

Hovedtillitsvalgt [HTV]

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

STUDENTPARLAMENTET

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved UiT og består av 25 representanter fra hele UiT. Saker angående fagpolitiske- og velferdsspørsmål behandles av studentparlamentet og tas videre i arbeidet for å forme et bedre UiT.

Campustinget i Narvik har to representanter innad i parlamentet. Hvor en av representantplassene tildeles arbeidsutvalget årlig.

Representant for studentparlamentet ved UiT, campus Narvik

SP rep. HH.jpg

Hermann Hellerud

Representant, studiested Narvik

VI ER HER FOR DEG SOM STUDENT

Våre mål er at dine rettigheter blir ivaretatt og at din studiehverdag er så god som den kan bli.

bottom of page